مردم گله مندند اما پای انقلاب و نظام ایستاده‌اند/در همه‌ زمینه‌ها پیشرفت اتفاق افتاده اما در زمینه‌ عدالت باید کار کنیم
انقلابی بودن یعنی پشت سر رهبری حرکت کردن

اخبار برگزیده