فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان عنوان کرد
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان:
حضور پرشور در مراسم روز قدس موجب اقتدار و عزت ملت فلسطین و مسلمانان
حمایت از فلسطین یک تکلیف و وظیفه است
رزمندگان همدان جزو فاتحان مناطق اشغال شده توسط نیروهای تروریستی هستند

اخبار برگزیده