بیانیه بسیج اساتید دانشگاه‌های استان همدان به مناسبت روز قدس