مراسم تودیع و معارفه فرمانده حوزه علی ابن ابیطالب(ع) ملایر